Yönetim Kurulumuz Göreve Başladı


İzmir Eczacı Odası Yönetim ve Denetleme Kurulu 29 Eylül 2021 tarihinde mazbatayı Divan Başkanı Ecz. Ömer Fatih Tarıkoğulları'ndan alarak göreve başladı.

İlk toplantıda yapılan görev dağılımına göre;

Yönetim Kurulu 

Başkan-Ecz. Tuncay Sayılkan

Genel Sekreter-Ecz. Tamer Yeşildere

Sayman-Ecz. Adem Kaya

Üye-Ecz. Cüneyd Özberk

Üye-Ecz.Mustafa Anıl Yurtsever

Üye-Ecz. Hakan Şimşek

Üye-Ecz. Esra Bay

Denetleme Kurulu

Başkan- Ecz. Suzan Özkutucu Büyükyıldırım

Üye-Ecz. Belgin Bayer

Üye-Ecz. Aslı Çelebi

 

Yönetim Kurulumuz Göreve Başladı