Eczane Devrinde İstenilen Belgeler...

 • Eczane Açılacağını Bildirir Dilekçe,
 • Kısa Özgeçmiş,
 • Herhangi Bir Kamu Kuruluşunda Çalışmadığını Gösterir Dilekçe veya Belge,
 • Eczane açılmak istenen yerin Krokisi ve Adresi (Çizen mühendisin imza ve kaşesi) (1 Asıl -1 Fotokopi)
 • Mülk kendine ait ise tapu sureti, değil ise kullanım izni, kiralanmış ise kira sözleşme sureti,(Vergi Dairesinden alınmış damga vergisi makbuzu)
 • Eczane olacak yerin dükkan olduğuna dair aslına uygunluğu tapu müdürlüğü veya noterden tasdiklenmiş tapu senedi fotokopisi,
 • Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi,
 • Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir fatura yada güvence alındısı makbuzunun sureti,
 • Eczanenin tamamen kendine ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve “yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağım BEYAN ve TAAHHÜT ETTİĞİMİ BİLDİRİR” şeklinde NOTERDEN alınan TAAHHÜTNAME,
 • Alınmış olan demirbaş (Buzdolabı, Hassas Terazi, Raf ve Dolaplar) fatura fotokopileri ,
 • Diploma fotokopisi,
 • İkamet senedi (1 adet), Nüfus sureti (1 adet), 1 adet fotoğraf,
 • Eczanede kullanılacak etiketlerden 1 beyaz, 1 kırmızı örnek ve eczane kaşesi,
 • Evrakların saklanması için 2 adet plastik dosya,
 • Eczane Açılış Dosya İnceleme – 346.15 TL –Nakil Dosya İnceleme 207.69 TL. giderine Katılım Payı olarak Oda veznesine yatırılması,
 • TEB Yardımlaşma Sandığı ve Oda Aidatları ödenmemiş veya üyelik girişi olmadıysa üyelik işlemlerinin yapılması
 • Eczane devirleri; devir eden ve devir alan eczacılarla birlikte Oda ve Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin onayı ile yapılır.
 • Eczaneyi devir almak isteyen eczacı da, Eczacı odasına kayıtlı değil ise kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra devir almak istediği eczane ve eczacı adına da belirten dilekçeyi Eczacı Odası’na verir.

25.07.2019

BAŞKANDAN - Ecz.Tuncay Sayılkan

BAŞKANDAN

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ…

Bilindiği gibi 28 Eylül 2019 Cumartesi günü oda genel kurulumuz ve 29 Eylül 2019 Pazar günü de seçimlerimiz var. Önceki dönemlerde olduğu gibi ik...

27.09.2019 tümü

YENİ WEB SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ?


 • Odamızda Bugün Doğanlar
 • TEB ARTI SİGORTA
 • SAĞLIĞINIZA DAİR NE VARSA

Sosyal Medya Hesaplarımız