1-Üye olmak istenildiğine dair dilekçe

2-Diploma  Fotokopisi

3-Kısa Özgeçmiş

4-Nüfus Sureti (2 Adet)

5-İkametgah Senedi (2 Adet)

6-6 Adet Fotoğraf

7-Plastik dosya (2 Adet)

8-Üye İlk Giriş Ödeneği     (Akademisyen  Özel )            :166,80TL

                                           Akademisyen Kamu             :83,40TL

   Akademisyen –Kamu ve Özel Hastane Eczacıları için çalıştıkları kurumdan işe başlama tarihini gösteren  resmi yazının aslı.

9-Kamu Üye İlk Giriş                                                                     :83,40TL

   Çalışmayan Eczacı Üye İlk Giriş                                             :166,80TL

 

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosuna yatırılmaktadır.

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği

Eczane Eczacısı

(Giriş + Aidat )  :     500,40 + 500,40TL.= 1.000,80TL

Çalışmayan Eczacı

(Giriş + Aidat )  :    250,20 + 250,20 = 500,40TL

Kamu Eczacısı  + Akademisyen Eczacı (Kamu)  ( Giriş + Aidat)     : 250,20 + 250,20 = 500,40TL

14.09.2018