1Üye olmak istenildiğine dair dilekçe

2- Diploma Fotokopisi

3- Kısa Özgeçmiş

4- Nüfus Sureti (2 Adet)

5- İkametgah Senedi (2 Adet)

6- 6 Adet Fotoğraf

7- Telli Dosya (2 Adet)

8- Üye İlk Giriş Ödeneği     

   İlk Giriş Ödeneği (Giriş + Aidat)                        :  559,80 TL

   Akademisyen (Özel) İlk Giriş Ödeneği           : 304,90 TL

   Akademisyen (Kamu) İlk Giriş Ödeneği        : 177,45 TL

   Kamu Üyesi İlk Giriş Ödeneği                         : 177,45 TL

   Çalışmayan Eczacı İlk Giriş Ödeneği            : 304,90 TL

 

 Akademisyen – Kamu ve Özel Hastane Eczacıları için çalıştıkları kurumdan işe başlama tarihini gösteren  resmi yazının aslı.


TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği ( İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosuna yatırılmaktadır )

   Eczane Eczacısı (Giriş + Aidat )                   :   764,70 TL.+ 764,70 TL.= 1.529,40.TL

   Çalışmayan Eczacı (Giriş + Aidat )              :    382,35 + 382,35 = 764,70.TL

   Kamu Eczacısı + Akademisyen Eczacı (Kamu) (Giriş + Aidat)   : 382,35 + 382,35 = 764,70.TL

 

14.09.2018