1-Üye olmak istenildiğine dair dilekçe

2-Diploma  Fotokopisi

3-Kısa Özgeçmiş

4-Nüfus Sureti (2 Adet)

5-İkametgah Senedi (2 Adet)

6-6 Adet Fotoğraf

7-Plastik dosya (2 Adet)

8-Üye İlk Giriş Ödeneği     (Akademisyen  Özel )            :82.89TL

                                           Akademisyen Kamu             :41.45TL

   Akademisyen –Kamu ve Özel Hastane Eczacıları için çalıştıkları kurumdan işe başlama tarihini gösteren  resmi yazının aslı.

9-Kamu Üye İlk Giriş                                                                     :41.45TL

   Çalışmayan Eczacı Üye İlk Giriş                                             :82.89TL

 

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosuna yatırılmaktadır.

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği

Eczane Eczacısı

(Giriş + Aidat )  :     248.68TL + 248.68TL.= 497.36TL

Çalışmayan Eczacı

(Giriş + Aidat )  :     124.34TL + 124.34TL.= 248.68TL

Kamu Eczacısı  + Akademisyen Eczacı (Kamu)  ( Giriş + Aidat)     :124.34 TL + 124.34 TL=248.68TL

14.09.2018