1-    Üye olmak istenildiğine dair dilekçe

2-    Diploma Fotokopisi

3-    Kısa Özgeçmiş

4-    Nüfus Sureti (2 Adet)

5-    İkametgah Senedi (2 Adet)

6-    6 Adet Fotoğraf

7-    Plastik dosya (2 Adet)

8-    Üye İlk Giriş Ödeneği (Akademisyen+Çalışmayan)      : 69,23 TL
Akademisyen-Kamu ve Özel Hastane Eczacıları için çalıştıkları kurumdan işe başlama tarihini gösteren resmi yazının aslı.

9-    Kamu Üye İlk Giriş                                                     : 34,62 TL

10-    Oda Kimlik Belgesi                                                     :   7,50 TL

(Eczane Açılacak ise Yaka Kimlik bedeli)                           :   7,50 TL

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosuna yatırılmaktadır.

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği

Eczane Eczacısı -    Çalışmayan Eczacı (Giriş + Aidat )            : 207,69 TL + 207,69TL =415.38 TL

Kamu Eczacısı - Akademisyen Eczacı ( Giriş + Aidat)             :  103.54 TL  +  103.54 TL =207.08 TL

14.09.2018