1-Üye olmak istenildiğine dair dilekçe

2-Diploma  Fotokopisi

3-Kısa Özgeçmiş

4-Nüfus Sureti (2 Adet)

5-İkametgah Senedi (2 Adet)

6-6 Adet Fotoğraf

7-Plastik dosya (2 Adet)

8-Üye İlk Giriş Ödeneği     (Akademisyen  Özel )            :216,84.TL

                                           Akademisyen Kamu             :108,42.TL

   Akademisyen –Kamu ve Özel Hastane Eczacıları için çalıştıkları kurumdan işe başlama tarihini gösteren  resmi yazının aslı.

9-Kamu Üye İlk Giriş                                                                     :108,42.TL

   Çalışmayan Eczacı Üye İlk Giriş                                             :216,84.TL

 

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosuna yatırılmaktadır.

 

TEB Yardımlaşma Sandığı Ödeneği

 

Eczane Eczacısı

(Giriş + Aidat )  :     650,52 + 650,52TL.= 1.301,04.TL

Çalışmayan Eczacı

(Giriş + Aidat )  :    325,26 + 325,26 = 650,52.TL

Kamu Eczacısı  + Akademisyen Eczacı (Kamu)  ( Giriş + Aidat)     : 325,26 + 325,26 = 650,52.TL

14.09.2018