İZMİR ECZACI ODASI IBAN NO : VAKIFBANK( 524- EŞREFPAŞA ŞUBESİ )
TR 91 0001 5001 5800 7297 2761 00

Açıklama Kısmına T.C. Kimlik Numarası ve İsim Soyisim / Ünvan yazmayı unutmayınız.   

01.01.2022 İtibariyle   
Muhasebe...
2022 Yılı Eczane Eczacısı Oda Yıllık 2.001,60 ₺
2022 Yılı Depo Eczacısı Oda Yıllık Aidat 2.001,60 ₺
2022  Yılı Kamu Eczacısı Oda Yıllık Aidatı 83,40 ₺
2022 Yılı Özel Hastane Mesul Müdür Eczacı Aidatı 166,80 ₺
2022 Yılı Akademisyen Eczacı Kamu Aidatı 83,40 ₺
2022 Yılı Akademisyen Eczacı Özel Aidatı 166,80₺
2022 Yılı İlaç Sanayi Mesul Müdür Eczacı Aidatı 2.001,60 ₺
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Eczacı Aidatı 500,40 ₺
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Kamu Eczacısı Aidatı 250,20 ₺
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Kamu Aidatı 250,20₺
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Özel Aidatı 500,20₺
2022 Yılı Afet Fonu 166,80₺

 

Eczane İlk Açılış Dosya İnceleme 834,00 ₺
Depo Hastane İlk Açılış Dosya İnceleme 2.001,60 ₺
Depo Hastane İlk Açılış Nakil Onayı 2.001,60 ₺
Eczane Nakil Dosya İnceleme 500,40 ₺
MALİ VE İDARİ HÜKÜMLER
Madde 55-(Değişik :23/2/1995 – 4078/12 md.)

Yıllık Aidat:  Odaya kayı₺ı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Kamuda çalışanlar için, bu aida₺ar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir.                      

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Yayım Tarihi : 08.05.1997      Sayı : 22983

Madde 6- 
6643 Sayılı Kanun’un  4078 sayılı yasa ile değişik 58’nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği’ne kayı₺ı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı  Sandığın doğal ve zorunlu  üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.                                              

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider , Hesap ve Yardımları
Giriş ve Yıllık Aida₺ar


Madde 14- Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında  kayı₺ı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı’na öder. Yıllık aidat , üyenin kayı₺ı olduğu eczacı odasına o yıl için oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aida₺arın aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin  belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa  ait o yılki yıllık aida₺arını ödemeyen üyeler oda ve sandık hizme₺erinden yararlanamayacakları gibi  haklarında  İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

25.07.2019