İZMİR ECZACI ODASI IBAN NO : VAKIFBANK( 524- EŞREFPAŞA ŞUBESİ )
TR 91 0001 5001 5800 7297 2761 00

 
 

01.01.2019 İtibariyle   
Muhasebe...
2019 Yılı Eczane Eczacısı Oda Yıllık 1038,45 ₺
2019 Yılı Depo Eczacısı Oda Yıllık Aidat 1038,45 ₺
2019 Yılı Kamu Eczacısı Oda Yıllık Aidatı 34,62 ₺
2019 Yılı Özel Hastane Mesul Müdür Eczacı Aidatı 1038,45 ₺
2019 Yılı Akademisyen Eczacı Kamu Aidatı 34,62 ₺
2019 Yılı Akademisyen Eczacı Özel Aidatı 69,23 ₺
2019 Yılı İlaç Sanayi Mesul Müdür Eczacı Aidatı 1038,45 ₺
2019 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Eczacı Aidatı 207,69₺
2019 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Kamu Eczacısı Aidatı 103,54 ₺
2019 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Kamu Aidatı 103,54 ₺
2019 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Özel Aidatı 207,69 ₺
2019 Yılı Afet Fonu 69,23 ₺

 

Eczane İlk Açılış Dosya İnceleme 346,15 ₺
Depo Hastane İlk Açılış Dosya İnceleme 692,30 ₺
Depo Hastane İlk Açılış Nakil Onayı 692,30 ₺
Eczane Nakil Dosya İnceleme 207,69 ₺
MALİ VE İDARİ HÜKÜMLER
Madde 55-(Değişik :23/2/1995 – 4078/12 md.)

Yıllık Aidat:  Odaya kayı₺ı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Kamuda çalışanlar için, bu aida₺ar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir.                      

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Yayım Tarihi : 08.05.1997      Sayı : 22983

Madde 6- 
6643 Sayılı Kanun’un  4078 sayılı yasa ile değişik 58’nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği’ne kayı₺ı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı  Sandığın doğal ve zorunlu  üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.                                              

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider , Hesap ve Yardımları
Giriş ve Yıllık Aida₺ar


Madde 14- Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında  kayı₺ı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı’na öder. Yıllık aidat , üyenin kayı₺ı olduğu eczacı odasına o yıl için oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aida₺arın aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin  belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa  ait o yılki yıllık aida₺arını ödemeyen üyeler oda ve sandık hizme₺erinden yararlanamayacakları gibi  haklarında  İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

25.07.2019

BAŞKANDAN - Ecz.Tuncay Sayılkan

BAŞKANDAN

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ…

Bilindiği gibi 28 Eylül 2019 Cumartesi günü oda genel kurulumuz ve 29 Eylül 2019 Pazar günü de seçimlerimiz var. Önceki dönemlerde olduğu gibi ik...

27.09.2019 tümü

YENİ WEB SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ?


  • Odamızda Bugün Doğanlar
  • TEB ARTI SİGORTA
  • SAĞLIĞINIZA DAİR NE VARSA

Sosyal Medya Hesaplarımız