Eczane Naklinde İstenilen Belgeler...

  • NAKİL BİLDİREN DİLEKÇE
  • KROKİ (1 Asıl -1 Fotokopi)
  • Mülk kendine ait ise tapu sureti, değil ise kullanım izni, kiralanmış ise kira sözleşme sureti, (Vergi Dairesinden alınmış damga vergisi makbuzu)
  • Dükkan kiralanmış ise eczane olacak yerin dükkan olduğuna dair aslına uygunluğu tapu müdürlüğü veya noterden tasdiklenmiş tapu senedi fotokopisi,
  • Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi,
  • ELEKTRİK – SU MAKBUZ FOTOKOPİLERİ
  • İKAMETGAH SENEDİ ASIL
  • ECZANE NAKİL DOSYA İNCELEME 207,69 TL (ODA VEZNESİNE YATIRILACAK)


UYARI 1: NAKİL YAPILACAK YERİN İŞYERİ KULLANIM İZNİNİN VE RUHSATININ OLUP, OLMADIĞININ SORGULANMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

UYARI 2: RUHSATNAMENİN ECZACIYA TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN YAZILI OLARAK SGK ‘YA BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

25.07.2019