1-NAKİL BİLDİREN DİLEKÇE

2-KROKİ (1 ASIL -1 FOTOKOPİ)

ÖNEMLİ NOT: Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ölçüm tarihinin odaya bildirilmesi gerekmektedir.

3-Mülk kendine ait ise tapu sureti, değil ise kullanım izni, kiralanmış ise kira sözleşme sureti,(Vergi Dairesinden alınmış damga vergisi makbuzu)

4-Eczane olacak dükkana ait tapu fotokopisi,

5-Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi,

6-ELEKTRİK –SU MAKBUZ  FOTOKOPİLERİ

7-İKAMETGAH SENEDİ ASIL

8-NÜFUS SURETİ

9-ECZANE NAKİL DOSYA İNCELEME 1.141,32. TL

(ODA VEZNESİNE YATIRILACAK)

 

UYARI 1: NAKİL YAPILACAK  YERİN İŞYERİ  KULLANIM İZNİNİN VE RUHSATININ OLUP, OLMADIĞININ SORGULANMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

 

UYARI 2: RUHSATNAMENİN ECZACIYA TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN YAZILI OLARAK SGK ‘YA BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

25.07.2019