SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında


SGK Protokol Görüşmeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasındaki Protokol görüşmelerine, 09.07.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda devam edildi.

Protokol görüşmelerine,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, Eczane Protokol/Sözleşme ve Mevzuat Şube Müdürü Ecz.Meral Aksoy Kalıpçı, Eczane Sözleşme/Protokol Şube Müdürü Ecz.Merih Dizici,  SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanı Av.Fatma Ayşen Güngör, Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı’ndan Uzm.Ecz.Nergiz Değirmenci,

Türk Eczacıları Birliği’nden, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm.Ecz.Taner Ercanlı, Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı  Ecz.Bahtiyar Murat Aras, Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz.Mehmet Ulaş Güler, Hukuk Danışmanı  Av. Hüseyin Öğüşlü, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ecz.Rida Himmet, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreter Danışmanı A. Serkan Mercan, Türk Eczacıları Birliği Planlama ve Koordinasyon Uzmanı Ecz.Derya Krasniç Kazaz katıldılar.