İzmir İli Sağlık Müdürlüğü 441 81 11
SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü 441 93 09 - 441 62 54 - 441 93 62
Cankurtaran 483 79 95
Alsancak Devlet Hastanesi 463 64 65
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 433 33 33
Kuduz Tedavi Merkezi 441 38 70
Eşrefpaşa Belediye Hastanesi 293 80 00
Sıhhı İmdat (şehir içi) 433 49 49
Belediye Cankurtaran 425 24 05 / 143 - 144
K.Ç.Ü. Atatürk Eği. ve Araş. Hastanesi 243 43 43
Behçet Uz Çocuk Hastanesi 489 56 56
Konak Doğumevi 489 09 09
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi 398 37 00
E.Ü Tıp Fak Hastanesi 444 13 43
D.E.Ü Tıp Fak. Hastanesi 412 22 22
S.B. Tepecik Hastanesi 433 08 10
S.B. Tepecik Doğumevi 433 38 75
S.B Bozyaka (İzmir) Hastanesi 250 50 50
Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri 483 38 72

02.08.2019